Dziękujemy za współpracę z naszą agencją.

Po wielu latach owocnej działalności agencja KEID Systems przekształciła się w grupę oferującą dużo więcej w dzidzinie internetu oraz kreacji wizerunku i reklamy. Wierzymy, że grupę euGROUP, powstałą na fundamentach KEID System obdarzą Państwo równie wielkim zaufaniem.

euGROUP
Rawa Mazowiecka, pl. Wolności 3/12
telefon (046) 811 21 56
komórka 500 777 767
e-mail info@eugroup.pl
www.eugroup.pl